Změna podmínek v důsledku opatření COVID-19

S účinností ode dne 18. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 4. května 2021, MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, a to tak, že:

Sportovat a cvičit je možné ve vnitřních prostorách  bez ochrany dýchacích cest za podmínky negativního výsledeku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (případně absolvování očkování proti onemocnění COVID-19 nebo prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19).

Těšíme na na vás tým MišMaš fitness